fbpixel

Общи условия

Този уеб сайт (www.gracia-s.bg) и всички изображения, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на КАПРА ШУУС ЕООД, ЕИК: 203105816, със седалище и адрес на управление Гр. Габрово, ул. Успех 1.
Целта на настоящите общи условия е да фиксира отношенията между  КАПРА ШУУС ЕООД (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиенти“), които искат да закупят продукти, предлагани в онлайн пространството от Сайта.

I. Общи разпоредби
1.1 Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в Интернет
Търговско наименование на Търговеца: КАПРА ШУУС ЕООД
Седалище и адрес на управление: Гр. Габрово, ул. Успех 1.
ЕИК: 203105816
Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС.
1.2. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.gracia-s.bg и чрез него Клиентите могат да закупуват и получават услуги, свързани с доставка на продукти, които се предлагат в Сайта.
1.3. Чрез Сайта, Клиентите могат да получават информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от Търговеца промоции.
1.4. Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиентите продукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на Потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.
1.5. Търговецът използва услугите на трета страна, в случая куриерска компания Еконт Експрес ООД, за доставка до Клиентите на закупените продукти от Сайта. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

II. Поръчка, доставка и документи при поръчка
2.1. За да осъществи поръчка на продукти, предлагани от Сайта, всеки един Клиент избира модел, размер и количеството продукти, които иска да поръча. След това въвежда своите данни, посочва дали желае издаването на фактура, както и въвежда адрес за доставка на поръчаните продукти.
2.2. При осъществяването на поръчка, Клиентът трябва да се съгласи с настоящите общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, Клиента потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.
2.3. При попълване на данните за поръчка на продукти, Клиентът се задължава да въвежда точни, актуални и коректни данни за доставка – имена, адрес, начини за връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни, същият може да загуби правото си да получи продукта.
2.4. Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени от Клиента по време на поръчката, ще се използват като основен канал за комуникация и размяна на електронни документи, между Търговеца и Клиента.
2.5. Всеки един Клиент може да променя детайлите по направена поръчка само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефонен разговор, от предоставените такива по време на поръчката. Заявки за промяна на поръчка, които са направени от различни от предоставените начини за контакти (e-mail адрес или телефон) по време на поръчката, няма да се приемат.
2.6. След коректното въвеждане на данните, следва Клиентът да изпрати поръчката за изпълнение от Търговеца. При потвърждение на поръчката, Клиентът ще получи на предварително посоченият електронен адрес информация за направената от него поръчка. 
2.7. Поръчаните артикули се доставят, използвайки услугите на куриерска компания Еконт Експрес ООД.
2.8. Касовата бележка за поръчаните стоки се издава от куриера на куриерската компания при получаване на стоката. Задължение на клиента е да запази издадената касова бележка.
2.9. Поръчаните артикули се доставят в рамките на до 7 дни. По време на промоционални кампании и сезонни намаления (Black Friday, Коледно намаление, Зимно намаление, Пролетно намаление, Лятно намаление и т.н) срокът за доставка може да бъде удължен. В случай на удължен срок за изпълнение на поръчката, клиента бива уведомяван по email или телефон.
2.10. Ако Търговецът не може да изпълни дадена поръчка, поради факта, че не разполага с поръчаните стоки на склад, той е длъжен да уведоми за това Клиента.
2.11. Безплатна доставка при покупка над 150 лв.
2.12. При поръчка на повече от един артикул е възможно доставката да бъде извършена на части от различни обекти, като клиентът заплаща само първата такса за доставка, ако тя не отговаря на условията за безплатна доставка.  Останалите доставки са за сметка на Търговеца. 


III. Защита на потребителите
3.1. Всички условия и разпоредби на този раздел, както и общите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.
3.2. Основните характеристики на продуктите, които се предлагат чрез Сайта, са описани на страницата на съответния продукт.
3.3. Цената на продуктите, обявени в Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
3.4. Посочените цени и промоционални кампании в Сайта са валидни единствено при поръчка онлайн и не важат за физическите магазини на марките Кавалер и Грация.  
3.5. Размера на пощенските и куриерските разходи за доставка на продуктите, не са включени в цената за продуктите, обявени на съответната страница, а се налагат допълнително. 
3.6. Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в Сайта.

IV Отказ от стока
4.1. Клиента има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаване на стоката в случай, че тя не е използвана, не е нарушавана цялостта на опаковката ѝ и е във вида, в който е получена, в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП.
4.2. При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от клиента стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която клиента е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от клиента. 
4.3. Продукти могат да се върнат единствено на адрес гр. Габрово, ул. Индустриална 48.
4.4. Транспортните разходи по връщане на стока във всички случаи са за сметка на клиента. 
4.5. Клиентът се задължава да съхранява получените продукти с грижата на добър стопанин, да съхранява оригиналната опаковка за целия срок на гаранцията и периода на възможност за връщане на стоката.
4.6. При необходимост от замяна на продукт, търговецът възстановява сумата по посочената банкова сметка във формуляра за рекламация, а клиентът прави нова поръчка.

V. Други условия
5.1. Търговецът доставя и предава стоката на Клиента в определените срокове.
5.2. Клиентът трябва да прегледа всички продукти, които се съдържат в доставката, в момента на нейното получаване. Ако един или няколко от продуктите не отговаря на изискванията и техническите характеристики, да уведоми за това незабавно Търговеца.
5.3. Търговецът гарантира и предприема мерки за опазване на личните данни на Клиента според Закона за защита на личните данни.
5.4. Клиентът се съгласява Търговецът да обработва личните му данни за целите само на направените поръчки. Търговецът няма право да предоставя тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане от компетентен орган на Република България.
5.5. Клиентът, осъществявайки поръчка в Сайта, се съгласява да получава търговски съобщения от Търговеца за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.
5.6. Настоящите общи условия са видими постоянно на адрес в Интернет www.gracia-s.bg и могат да бъдат изменяни от Търговеца, без той да е задължен да уведомява предварително за това.
5.7. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направена от Клиента.
5.8. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на условията на поръчки в Сайта, двете страни първо се допитват до Медиаторски съд към Търговско-промишлена палата на Република България, а след това и до Комисията за защита на потребителите. При непостигане на съгласие пред Медиаторски съд, се прилагат законите на Република България през съответния компетентен орган по адрес и седалище на Търговеца.